Pojišťovny se kterými spolupracujeme

slavia-logo ceskaPojistovna-logo cpp-logo
Naše kalkulačka Vám pomůže ušetřit čas při vyhledávaní nejvýhodnější ceny pojištění finanční způsobilosti dopravce, a navíc také získáte při uzavření tohoto pojištění 10% slevu za online sjednání. V kalkulátoru si zvolíte počet vozidel, vyplníte údaje o pojištěné osobě a během chvilky se dozvíte cenu pojištění na rok i výši pojistné částky, která se odvíjí od počtu vozidel. Během chvilky tak můžete mít pojistnou smlouvu na Vašem emailu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Vložíte do kalkulačky základní údaje o pojišťované osobě (právnická nebo fyzická osoba, dále počet vozidel, IČO, adresa sídla nebo trvalého pobytu)

KALKULAČKA

Kalkulačka Vám najde nejvýhodnější nabídku pojištění, kterou můžete rovnou sjednat online

POJISTNÁ SMLOUVA

Pojistnou smlouvu získáte ihned emailem, poštou nebo na pobočce

Výhody online sjednání:
 • Sleva 10% při online sjednání
 • Splňuje podmínky prokázání
 • Sjednání smlouvy ihned
 • Smlouva o ručení
 • Sleva za pojištění více aut

Často kladené dotazy

Kdo musí prokázat finanční způsobilost dopravce?

Co je to FZD ?

Kde prokazuji FZD a k čemu slouží?

Délka pojištění FZD a do kdy se musí předat úřadům?

Prokazování FZD?

Užitečné informace a odkazy


Pojištění finanční způsobilosti dopravce je smluvním pojištěním, v rámci něhož se pojišťovna zavazuje uhradit oprávněně osobě vzniklou finanční újmu do výše stanovené v pojistné smlouvě, pokud pojištěný nesplní své závazky stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravce má za povinnost prokázat finanční způsobilost příslušnému dopravnímu úřadu. Smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou je jednou z možností jak prokázat finanční způsobilost.

Termíny prokázání finanční způsobilosti:

podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo může také v odůvodněných případech požádat dopravní úřad před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání finanční způsobilosti do 31. 8. kalendářního roku.
V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu finanční způsobilost neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.


Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • Jedná se o úpisové pojištění s dobou trvání 12měsíců s automatickou prolongací. Limit pojistného krytí je od 100.000 Kč do 5.000.000 Kč (u vyšší částky pojistného krytí je nutné písemně doložit jaké zboží se přepravuje). Pojištění odpovědnosti silničního dopravce, neboli pojištění nákladu je podnikatelské pojištění pro dopravce určené k pojistnému krytí škod způsobených na nákladu během přepravy. Pojištění je určeno pro dopravní společnosti provozující vnitrostátní dopravu nebo mezinárodní silniční dopravu. U tohoto pojištění jsou kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu také v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:
  • při nakládce a výkladce
  • na přepravovaném rychle se kazícím zboží (ovoce, potraviny)
  • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
  • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení
 • Asistenční služby pojištění nákladu a odpovědnosti silničního dopravce zahrnují:
  • zajištění havarijního komisaře při nehodě
  • zajištění tlumočníka
  • zajištění a úhradu nákladu za přeložení přepravovaného zboží
  • zajištění a úhradu nákladu za přistavení náhradního přepravního vozidla
  • zajištění a úhradu nákladu za vyproštění přepravního vozidla
  • zajištění a úhradu nákladu za přechodné uskladnění přepravovaného zboží
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce lze v některých případech nahradit pojištění finanční způsobilosti dopravce.